Site map Add to favorities
  HOME ABOUT CB ELECTRONICS CONTACT
SEARCH: 
  CB Electronics products
Tachographs and equipment
Speedometers
Speedlimiters
Energy expenditure meter
Taximeter and fiscal cash registers
Odometers
Odometer for highway engineering
Printers for taximeters and radars
Measuring equipment

Home / Produkty CB Electronics / Tachografy i osprzęt / Aparatura pomiarowa do tachografów
Aparatura pomiarowa do tachografów

CB Electronics ma wieloletnie doświadczenie w produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej do obsługi tachografów. Poza opisem przyrządów przedstawiamy propozycje kompletnych zestawów: do napraw instalacji i sprawdzania oraz do legalizacji tachografów samochodowych.

 
Tachotester TC-1, urządzenie przenośne
  Tachotester TC-1 jest wszechstronnym przyrządem kontrolno-pomiarowym  o dużej dokładności, przeznaczonym do sprawdzania tachografów samochodowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 159 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dn. 12 grudnia 1995r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 28 z dn. 13 grudnia 1995r.) Tachotester TC-1 umożliwia sprawdzanie [...]
zobacz/see more >
 
Zespół napędowy, urządzenie stacjonarne
    Zespół napędowy TC-1/ZN2 działa niezależnie posiada podświetlany wyświetlacz umożliwia płynną regulację prędkości umożliwia płynne ustawienia stałej Sn od 500 – do 2000 obr./km umożliwia zasilanie 12 V, 24V; 1A Zespół napędowy – samodzielny przyrząd pomiarowy (posiada własne świadectwo wzorcowania) umożliwiający sprawdzanie [...]
zobacz/see more >
 
Zestaw do instalacji, napraw i sprawdzania
    Tachotester – zestaw dla zakładów napraw, instalacji i sprawdzania tachografów samochodowych. Proponowany kompletny zestaw pozwala na obsługę wszystkich typów tachografów posiadających zatwierdzenie typu w Polsce i spełnia wymagania stawiane dla wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonywania napraw lub instalacji oraz [...]
zobacz/see more >
 
Zestaw do legalizacji
    Proponowany kompletny zestaw pozwala na legalizację wszystkich typów tachografów posiadających zatwierdzenie typu w Polsce i spełnia wymagania stawiane dla wyposażenia technicznego, stosowanego do wykonywania legalizacji urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 69, [...]
zobacz/see more >