Site map Add to favorities
  HOME ABOUT CB ELECTRONICS CONTACT
SEARCH: 
  CB Electronics products
Tachographs and equipment
Speedometers
Speedlimiters
Energy expenditure meter
Taximeter and fiscal cash registers
Odometers
Odometer for highway engineering
Printers for taximeters and radars
Measuring equipment

Home / Produkty CB Electronics / Tachografy i osprzęt / Aparatura pomiarowa do tachografów / Tachotester TC-1, urządzenie przenośne
  Tachotester TC-1, urządzenie przenośne
Tachotester TC-1 jest wszechstronnym przyrządem kontrolno-pomiarowym  o dużej dokładności, przeznaczonym do sprawdzania tachografów samochodowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 159 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dn. 12 grudnia 1995r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 28 z dn. 13 grudnia 1995r.)

Tachotester TC-1 umożliwia sprawdzanie wszystkich typów tachografów samochodowych.

Przy użyciu tachotestera TC-1 możliwe jest precyzyjne sprawdzanie parametrów tachografu w procesie produkcji, uwierzytelnienia, użytkowania i w serwisie. Możliwy jest również pomiar współczynnika charakterystycznego „w” pojazdu. Tachotester TC-1 może być używany jako stacjonarny lub przenośny, dzięki wyposażeniu w zestaw akumulatorów NiCd. Działanie Tachotestera TC-1 polega na pomiarze interwałów czasu sygnałów i liczby obrotów lub impulsów doprowadzonych do wejść pomiarowych, oraz dostarczanie sygnałów o regulowanej częstotliwości przy użyciu bazy kwarcowej o częstotliwości 15,360 Mhz i programowanych dzielników częstotliwości. Tachotester TC-1 steruje, przez łącze szeregowej transmisji danych, mechanizmem napędowym o stabilizowanej mikroprocesorowo prędkości obrotowej. Równocześnie mechanizm napędowy pełni funkcję stabilizowanego źródła napięć zasilających tachotester oraz badany tachograf.

Tachotester TC-1 umożliwia odczyt danych i programowanie tachografów Motometer EGK100, VDO 1319 oraz tachografów tzw. „szufladowych” mających postać radia samochodowego – VDO 1324 i Veeder-Root 2400.

Powyższa aparatura kontrolno – pomiarowa z powodzeniem pracuje w Okręgowych i Obwodowych Urzędach Miar, bazach transportu i punktach, które uzyskały zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar na wykonywanie działalności gospodarczej  w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych.

Konstrukcja tachotestera umożliwia uzupełnienie oprogramowania do obsługi nowych wprowadzanych na polski rynek modeli tachografów samochodowych.

DETAILED DESCRIPTION (click to see)
< back/back